Villa Rettig.

Villa Rettig.

Villa Rettig

Området runt Alderudden bestod sedan 1600-talet av vretar och fäbodar, som under 1700-talet slogs samman till en stor lantgård med namnet Brynäs. På 1870-talet lät tobaksfabrikör John Rettig uppföra en ståtlig villa i tre våningar på denna plats, som varit en del av Brynäs ägor. Anledningen var att John och Antonie Rettig, arvtagarna till Brynäs herrgård, inte ville bo i den kalla herrgården utan i en modern villa. Byggnaden innehöll ett tiotal påkostade rum med vackra paneler, tapeter av siden och gyllenläder, stora kakelugnar och fint snickeri. Till den stora industriutställningen på Nynäs 1901 byggdes villan ut till drygt 20 rum för att rymma alla gäster som väntades vid detta tillfälle.

Till anläggningen hörde en stor trädgård med tillhörande trädgårdsmästarbostad, stall, vagnslider och kuskbostad. Vid vattnet fanns en pir med båtbrygga, båthus och badhus. Villan användes som sommarbostad för familjen Rettig ända in på 1930-talet. Efter Antonie Rettigs död 1933 testamenterades villan till Gävle stad. Den kom att användas bland annat som snickeriverkstad, och förföll så småningom.

Villan brändes ned av brandkåren i samband med en brandövning 1967 och inga synliga rester finns kvar. Däremot finns fortfarande några grunder kvar från de andra byggnaderna. Dessutom finns rester efter en allé, en stenmur och en stenkantad, torrlagd dikesfåra. Fram till det att reningsverket byggdes fanns också den stiliga infartsleden kvar, kantad av hundra lönnar, och vid entrén fanns ett par järngrindar med Rettigs monogram.

Delar av en salong från villan finns bevarad i samlingarna på Länsmuseet Gävleborg. Idag kallas platsen för T-udden efter den T-form som udden fick då den skapades av överskottsmassor från arbetet med att anlägga trafikleden Österbågen under mitten av 1960-talet.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle

Information

.

Område
Skogsmiljö
Kontaktuppgifter