Utsikt från ett hotellrum en fin sommardag.

Om oss

En samlad röst för en kraftfull besöksnäring

Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som arbetar för ett besöksrikare Gästrikland  på uppdrag av våra medlemsföretag. Vi vill samla en gemensam näring i Gästrikland genom föreningen för att säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och öka vår marknadsandel av svensk besöksnäring.

För att nå dit behöver vi som EN samlad näring skapa oss ett mandat där vi gemensamt tar ett ansvar för vilka frågor vi tycker är viktiga som en tydlig samarbetspartner med våra kommuner. Besöksnäringen har via flera genomförda projekt i länet hittat metoder för att få näringen, i vid bemärkelse, att ta ansvar för sin egen utveckling, i dag och i framtiden. Besöksnäringen har i en process, tillsammans med projektet Destinationsutveckling Gästrikland, tagit steget mot att formera oss för att möjliggöra en era där vi som näringsföreträdare själva sätter oss i förarsätet utifrån våra behov.

Varför en förening?

Vårt mål genom att organisera oss i en förening , är att erhålla ett mandat utifrån medlemmarnas vilja att utveckla vår gemensamma näring. Vi ser en tydlig potential i vårt område Gästrikland, att både enskilt och genom samarbeten jobba aktivt för att utveckla bl a affärsområdena Naturturism och Evenemang. Dessa områden är så breda att de kan involvera merparten av alla befintliga besöksnäringsaktörer genom tydlig paketering.

Viktigt är även att vi blir en tydlig partner till det offentliga, där föreningsformen i detta läge ger oss bästa möjligheter för en effektiv samverkan för ett besöksrikare Gästrikland. Genom att samla näringens behov och hitta de effektivaste vägarna, verktygen och insatserna tillsammans med det offentliga, skapar vi förutsättningar för att utvecklas mot ett Destinationsbolag eller annan struktur.

Vi arbetar tillsammans med kommunerna i Gästrikland för att göra Gästrikland mer besöksrikt. Allt med fokus att skapa bästa möjligheterna till fler och bättre affärer för våra medlemmar.

Kontakt

Eva Wieske, Verksamhetsledare

E-post: [email protected]
Mobil: 070 - 549 85 00