cbis:1853873
cbis:1853873
Kustleden

Kustleden

Vandra Norrlandets kustled

Norrlandets kustled är en ny vandringsled mellan Engeltofta och Marskärsudde, en sträcka på cirka 20 kilometer.

Information

Kustleden följer bil- och cykelvägar, grusgångar och stigar. Terrängen och framkomligheten är varierande med allt från smala stigar i kuperad terräng till breda plana vägar. Många av Norrlandets stränder är privata bostadstomter vilket gör tillgängligheten till vattnet begränsad. Längs med leden finns avstickare ut på stränder och uddar för att ge möjlighet att nå fina utkiksplatser vid havet. Utkiksplatsernas lägen finns markerade på orienteringstavlorna och längs med leden finns skyltar som pekar ut platserna.

Längs leden finns 13 orienteringstavlor som visar ledens sträckning, grillplatser, badplatser och var toaletter finns sommartid. Kustledens huvudsyfte är att tillgängliggöra vattnet och de strandnära, allmänna naturområdena, samt att visa upp den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.


För att komma till Norrlandets kustled kan du ta buss 95 och kliva av vid Engeltofta.

Område
Naturnära Vid kusten Skogsmiljö
Kontaktuppgifter

Vägbeskrivning

Norrlandets kustled startar på Bönavägen, ta buss 95 och kliv av i Engeltofta.