cbis:2629771

Copyright: Hembygdsgård Torsåker

Torsåkers hembygdsförening

Föreningens ändamål är att främja hembygdens vård och bevarande av dess kulturminnen från gångna tider, samt att i detta syfte anordna och underhålla en hembygdsgård i Torsåker!

Information

Till Torsåkers hembygdsgård ska insamlas föremål av alla slag, som belyser forna tiders levnadssätt och seder, såsom möbler, husgeråd, redskap och verktyg, alster av hemslöjd och klädedräkter, smycken, jakt- och fiskeredskap, bilder och skildringar m.m. som belyser Torsåkers bygdens historia.

Speciella behov
Barnvänligt
Faciliteter
WC
Område
Naturnära
Kontaktuppgifter