cbis:811474

Synskär

Gammal lotsstation.
Insegling mellan två berghällar och i två enslinjer. Tilläggning mot brygga. Stig.
Dass.

Information

Beskrivning av ön
Synskär ingår i Gåsholma naturreservat och här finns en nedlagd lotsstation.
Växtligheten på ön består av både gammal grov urskog och planterad gran. Stranden är långgrund på de flesta ställena men svårtillgänglig på grund av stora klippblock.
Vid bryggan finns plats för 6-8 båtar och den ligger väl skyddad för de flesta vindar även om sjöhävning kan förekomma. På ön finns grillplats, och dass. Det finns även en röjd stig.
GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 61°0,150ʹ E 17°16,050ʹ
Sjökort
534

Område
Naturnära Sjönära Vid kusten
Kontaktuppgifter