Strömdalens Värdshus.

Strömdalens Värdshus.

Strömdalens värdshus

Föregångaren till den här bron sträckte sig mot Strömdalens värdshus som låg på andra sidan Gavleån. Värdshuset byggdes 1888 på platsen där det tidigare legat ett tegelbruk. Runt värdshuset anlades med tiden en park, innehållande danslada, kägelbana och musikpaviljong. Tänk dig att sitta där på verandan en ljummen sommarkväll och lyssna till musikuppträdanden.

1894 brann värdshuset ner men ersattes snart av en ny provisorisk byggnad. Ett nytt värdshus med en förstklassig restaurang invigdes 1900. Folkets Husrörelsen köpte fastigheten i början av 1900-talet för att omvandla den till folkpark. En mängd av arbetarrörelsens pionjärer, bl a Hjalmar Branting, lockade genom åren många åhörare till sina tal. Framstående orkestrar gästade värdshuset och många av tidens resande teatersällskap gav uppmärksammade föreställningar i byggnaden. När restaurangrörelsen upphörde under 1940-talet, kom idrottsföreningarna allt oftare att lägga sina arrangemang i huset. Många gävlebor minns säkert än idag olika prisutdelningar som skett i byggnaden. Efter en tid i förfall revs Strömdalens värdshus 1958. Idag ligger Strömvallens träningsplan på platsen.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Speciella behov
Husdjur tillåtna
Område
Skogsmiljö
Kontaktuppgifter