Sörby gravfält

Sörby gravfält

Det är länets största gravfält från yngre järnålder med nära hundra gravhögar och stensättningar.

Information

De arkeologiska fynden visar att gravfältet troligen anlades under 600-700-talet efter år 0.

Kortfakta

  • Naturnära

Kontaktuppgifter