Latåsen

Latåsens naturreservat ligger i en östvänd slutning där det växer tall och gran. Här trivs också olika lövträd. Det finns inga stigar i området så här får du ströva på egen hand. En gammal traktorväg leder fram till Latåsens sydöstra hörn.

Vägbeskrivning

Latåsens naturreservat ligger 5 kilometer sydost om Åmot.