Igeltjärnsberget

Igeltjärnsberget

Igeltjärnsberget består av 150-200-årig tallskog, ca 18 meter hög. Enstaka tallar är mer än 200 år gamla. I de högre belägna områdena är skogsmarken mindre bördig vilket är bra för tallen.

Information

Området ligger 4 km väster om Storvik och omfattar 6 ha. Igeltjärnsbergets naturreservat förvaltas av Sandvikens kommun. Många tallar är angripna av talltickan vilken leder till kärnvirket ruttnar. Denna miljö gynnar hackspettarnas boproduktion vilket många hål i tallarna vittnar om. Ugglor och andra fåglar har i andra hand nytta av dessa hålträd.
Skogen är av stor betydelse för hålbyggande och hållevande arter. Områdets gamla tallar och orörheten är en sevärdhet och värdefull tillgång för friluftslivet.

Kortfakta

  • Naturnära
  • Skogsmiljö

Kontaktuppgifter

Karta & vägbeskrivning

Naturreseravtet ligger 4 km väster om Storvik.