cbis:811471

Hillevik

Hos Hille Båtklubb finns vatten, el, toaletter och dusch

Information

Hille Båtklubb.
• Prickad led
• Hamnen skyddad för alla vindar med vågbrytare
• Gästande båtar välkomna
• Sjösättningsramp
• El och vatten
• Toaletter och dusch
• Bilväg
GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 60°48,504ʹ E 17°14,778ʹ
Sjökort
534

Område
Vid kusten
Kontaktuppgifter