Vy över Gammelbroplan, fotad från Heliga Trefaldighetskyrkan mot söder. Foto O E Renner sent 1800-tal.

Vy över Gammelbroplan, fotad från Heliga Trefaldighetskyrkan mot söder. Foto O E Renner sent 1800-tal.

Gammelbroplan

Platsen runt Gammelbron har varit strategiskt betydelsefull åtminstone sedan tiden då Gävle blev stad 1446. Före 1580 var Gammelbron det enda broläget i innerstaden, och därmed den viktiga knutpunkt som band samman Gävles norra och södra delar. Bron korsar ån vid det äldsta vadstället och här passerade landsvägen från Stockholm upp mot det norrländska kustlandet. Den nuvarande bron är uppförd efter stadsbranden 1869.

Längs vattnet på var sida om Gammelbron ligger kvarteren Ringaren och Stensalen med medeltida kvartersindelning. Engwallska huset precis söder om Gammelbron uppfördes under 1700-talet och har bland annat bebotts av stadens borgmästare. Det fick sitt nuvarande utseende 1927, då det togs över av Sven Engwall, grundaren av varumärket Gevalia. Den öppna ytan framför länsstyrelsen – Borgmästarplan – kom till 1905 i en stadsplan där det ansågs viktigt att införa många små parker i anslutning till bebyggelsen. Till områdets mer moderna historia hör länsstyrelsen, vars första del uppfördes 1953 på den mark som tidigare var slottsträdgård. Den moderna byggnaden ritades av Carl Nyrén för att möta en ny och rationell värld präglad av framtidstro.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Område
City
Kontaktuppgifter