Kyrkogårdsarbete på Gamla Kyrkogården 1955.

Kyrkogårdsarbete på Gamla Kyrkogården 1955.

Gamla kyrkogården

Gamla kyrkogården anlades 1808. Då kallades den för den Nya kyrkogården, eftersom den befintliga redan låg vid Heliga Trefaldighetskyrkan. Krig och sjukdomar bidrog till att kyrkogården blev fullbelagd. Begravningar inne i kyrkorna hade förbjudits redan 1783 och 1815 förbjöds begravningar inne i städerna helt. Hur den nya kyrkogården såg ut från början är oklart, den äldsta delen ligger dock öster om Enneska gravkoret som stod färdigt 1821. Det var grosshandlaren Per Ennes som lät uppföra den kvadratiska byggnaden som gravplats och gravkapell åt sin familj. Byggnaden är kyrkogårdens första.

Stora allén anlades 1842, i samband med byggandet av Elfbrinkska kapellet, centralt placerat i alléns förlängning. På kyrkogården finns många av Gävles inflytelserika familjer begravna. Här ligger bland annat familjen Engwall, grundare av kafferosteriet som idag heter Gevalia. Den låga stenbyggnaden med rundat tak är familjen Garbergs gravkor och den öppna paviljongen familjen Bångs gravmonument. Tegelbyggnaden i gotisk stil uppfördes som bårhus 1896. Strax väster om den ligger den gamla vaktmästarbostaden, som flyttades till kyrkogården under 1950-talet. Se er omkring, kyrkogården har många historier att berätta!

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Område
Naturnära
Kontaktuppgifter