Vy över Kungsbäck i början av 1910-talet.

Vy över Kungsbäck i början av 1910-talet.

Rekryt i vaktkuren 1922.

Rekryt i vaktkuren 1922.

Från regemente till högskola

1901 infördes allmän värnplikt för alla män i Sverige. Under våren 1909 flyttade Hälsinge Regemente I 14 in i de nybyggda kasernerna här på Kungsbäck. Regementet verkade här fram till 1992 då riksdagen beslutade om att området genom om- och tillbyggnader skulle anpassas för Högskolan i Gävle.

Information

1901 infördes allmän värnplikt för alla män i Sverige. I samband med det upphörde det tidigare militära indelningsverket med anor från 1682. Det nya värnpliktssystemet, med längre grundutbildning än tidigare, krävde moderna förläggningsmöjligheter för de värnpliktiga. Under början av 1900-talet uppfördes därför många kasernområden runt om i landet.

Under våren 1909 flyttade Hälsinge Regemente I 14 in i de nya byggnaderna här på Kungsbäck och samtidigt övergavs den gamla lägerplatsen i Mohed i Hälsingland. Kasernbyggnaderna ritades av arkitekt Erik Josephson, Stockholm. Vid regementets nedläggning 1992 beslutade riksdagen att kasernområdet genom om- och tillbyggnader skulle anpassas för Högskolan i Gävle. 1996 invigdes de nya lokalerna som ägs och förvaltas av Akademiska Hus.

I byggnaden du har framför dig rymdes under regementets tid bland annat regementsledning, stabsavdelningen och officersmäss. Officersmässens matsal är fortfarande bevarad i ursprungligt skick med målade tapeter från officersmässen i Mohed. Vid regementets flytt tog några officerare med sig tapeterna, trots stränga order från regementschefen om att detta inte fick ske. Rummet är idag kulturminnesmärkt.

Flygfotografiet är taget under 1910-talet. Den väldiga kaserngården, där uppställningar och exercis skedde under regementstiden, lyser vit i mitten på bilden. Regementsparken är precis nyanlagd och verkar kal utan sina idag uppvuxna träd. Lika kala och öppna är sluttningarna ner mot Gavleån. Bortom regementet breder fält ut sig, innan stadskärnan tar vid. Byggandet av Villastaden har knappt påbörjats. Idag är området ihopvuxet ihop med staden.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Speciella behov
Husdjur tillåtna
Område
Naturnära
Kontaktuppgifter