Forsbacka bruk

Forsbacka Bruk

Ett av Sveriges största industriminnen i vackert park - och brukslandskap. Café, guidning och evenemang. Kanoter, konst och kägelbana.

Information

Den organiserade järnbruksdriften startade i Forsbacka kring mitten av 1600-talet.
Intill det stora gamla industriområdet ligger den idylliska bruksparken och herrgården från år 1777, numera ombyggd till lägenheter. Även orangeri, kägelbana, grindstuga, brukskontor och arbetarbostäder är bevarade.
Sommarbesökare i Forsbacka kan se årligen återkommande konstutställningar med spännande installationer inne i det gamla järnverket, ett av Sveriges största industriminnen. Järnverket är Europa Nostra-prisat, vilket klassas som riksintresse. Följ med på guidade visningar, med utställningar om livet på ett järnbruk, dess produkter och verktyg.

Kanoter finns för uthyrning.

Område
Sjönära
Kontaktuppgifter