Fågelhararna

Fågelhararna

Fågelhararna

Insegling i enslinje tilläggning mot djup strand vid alskog. Hamnen skyddad vid alla vindar.
Grillplats på västra udden

Information

Beskrivning av ön
Fågelhararna ingår i Axmar naturreservat. Ön är höglänt och al växer tätt vid stranden. Det är goda förtöjningsmöjligheter mot den djupa och släta grusstranden. En stig leder ut till den västra udden där det finns en grillplats med möjlighet till kvällssol. I anslutning till grillplatsen finns ett torrdass.
Hamnen är skyddad för alla vindar och erbjuder en trygg natthamn. På den motsatta stranden finns en vändplan för en bilväg som kommer från Axmarby.
GPS koordinater till platsens position
WGS84 g/m
N 61°0,702ʹ E 17°11,328ʹ
Sjökort
533

Område
Naturnära Sjönära Vid kusten
Kontaktuppgifter