Drottningbron under byggnation, samt Gefle Valsqvarn till vänster. Fotat från andra sidan ån.

Drottningbron under byggnation, samt Gefle Valsqvarn till vänster. Fotat från andra sidan ån.

Drottningbron

Drottningbron leder in till Drottninggatan och fungerade länge som västlig entré till stadens centrala delar. Bron byggdes 1911 i betong, men kläddes med natursten för att se mer gedigen ut, och hade landets då längsta brospann.

Ån var en viktig resurs för Gävleborna och utnyttjades både för fiske och vattenverk. Laxfisket i ån var gott och laxen fiskades bland annat med fasta fiskeanordningar, så kallade laxkar, längs åns kanter. I åns mitt hölls en öppen fåra där båtarna kunde passera och för att laxens vandring inte skulle hindras. Rätten till laxfisket var attraktiv och orsakade många konflikter och fisket beskattades även periodvis hårt.

Norr om Drottingbron, på platsen där Staffan Nihléns konstverk ”Auroras seger” nu står, fanns fram till 1974 en stor kvarnbyggnad av tegel. Redan 1622 låg en liten vattendriven skvaltkvarn för lokal produktion på platsen. Den ersattes 1735 av en större mjölkvarn, som stod kvar fram till stadsbranden 1869. Då AB Gefle Valsqvarn bildades 1896 uppfördes en större tegelbyggnad och produktionen blev mer industriell. Kvarnverksamheten upphörde under 1940-talet, men benämningen på intilliggande Kvarnbron och Kvarnparken speglar fortfarande platsens historia. I Kvarnparken står ett av Gävles första offentliga konstverk, Ida Mattons skulptur ”Gustav Vasa” från 1924.

Vi skyltar Gävles historia!
Tillsammans med Länsmuseet Gävleborg har Gävle kommun sedan 2009 arbetat med att skylta upp Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Här hittar du texterna precis som de är skrivna på skyltarna runt om i Gävle.

Område
Naturnära City
Kontaktuppgifter