cbis:1470313
cbis:1470313

Fyrskeppet Almagrundet

I Gävle finns ett av Sveriges sista och märkligaste fyrskepp - Almagrundet "No 2:b".

Information

Almagrundet byggdes på Brodinska varvet i Gävle år 1896. Hon placerades vid Almagrundet i Stockholms yttre skärgård.Namnet Alma härstammar från den norska briggen ”Alma”, som med lots från Sandhamn ombord, 1866 under en stormig natt, hade grundkänning på platsen. Innan detta hände ansågs platsen som grundfri.

Fyrfartyg No 2:b ”Almagrundet” tjänstgjorde vid följande stationer:
Almagrundet 1896 – 1912
Kopparstenarne 1914 – 1916
Reserv 1917 – 1926
Hävringe 1927 – 1951
Malmö Redd 1952 – 1969

Under de bägge världskrigen var nr. 2:b indraget , under det första beroende på minfaran medan det andra medförde att skeppet periodvis fick tjänstgöra som logementsfartyg.

Skeppet drogs definitivt in 1969.

Veckan före indragningen, blåste det upp en ordentlig storm från NV, varvid kättingen brast och fartyget snyggt och prydligt drev i land i Limhamn.

Efter sin pensionering blev hon liggandes i Suellkanalen i centrala Malmö i närmare 20 år med bristfälligt underhåll när Knuth Borg genom sitt företag Swecox International AB beslöt sig för att renovera och återskapa Fyrskeppen No 2:b till vad hon en gång varit.

Dimentioner för No:2b
Längd ö.a. 23,45 m
Bredd 6,58 ”
Djupgående 2,87 ”
Deplacement konstr. 142,0 ton
” rust. 197,0 ”
Besättning 8 man

Fartyget har legat sedan 1999 i Västerås som museifartyg, tills hon den 11 nov. 2015 återbördats till sin födelsehamn, Gävle, där hon numera ligger som ett museifartyg och som ett minnesmärke från tiden då Gävle var ett av rikets största varvsstäder.
Hon är placerad på Åns norra sida vid det sista nybyggda huset på Alderholmen.

För att boka visning, ring: 072-2531485 Stefan, eller 070-5606212 Lars-G

Kontaktuppgifter
  • Adress: Norra Skeppsbron 36, 803 02 Gävle